תוצאה
קטגוריה
11 / 11
100%
מגדר
21 / 15
72%
כללי
21 / 15
72%