תוצאה
קטגוריה
10 / 4
40%
מגדר
21 / 14
67%
כללי
21 / 14
67%