תוצאה
קטגוריה
11 / 10
91%
מגדר
21 / 13
62%
כללי
21 / 13
62%