תוצאה
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
21 / 12
58%
כללי
21 / 12
58%