תוצאה
קטגוריה
11 / 9
82%
מגדר
21 / 11
53%
כללי
21 / 11
53%