תוצאה
קטגוריה
11 / 8
73%
מגדר
21 / 10
48%
כללי
21 / 10
48%