תוצאה
קטגוריה
11 / 5
46%
מגדר
21 / 7
34%
כללי
21 / 7
34%