תוצאה
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
21 / 6
29%
כללי
21 / 6
29%