תוצאה
קטגוריה
11 / 4
37%
מגדר
21 / 5
24%
כללי
21 / 5
24%