תוצאה
קטגוריה
11 / 3
28%
מגדר
21 / 4
20%
כללי
21 / 4
20%