תוצאה
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
21 / 3
15%
כללי
21 / 3
15%