תוצאה
קטגוריה
37 / 2
6%
מגדר
73 / 9
13%
כללי
115 / 10
9%