תוצאה
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
73 / 6
9%
כללי
115 / 6
6%