תוצאה
קטגוריה
37 / 1
3%
מגדר
73 / 5
7%
כללי
115 / 5
5%