תוצאה
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
73 / 3
5%
כללי
115 / 3
3%