תוצאה
קטגוריה
18 / 3
17%
מגדר
42 / 15
36%
כללי
115 / 71
62%