תוצאה
קטגוריה
19 / 7
37%
מגדר
42 / 10
24%
כללי
115 / 62
54%