תוצאה
קטגוריה
19 / 6
32%
מגדר
42 / 9
22%
כללי
115 / 58
51%