תוצאה
קטגוריה
19 / 4
22%
מגדר
42 / 7
17%
כללי
115 / 53
47%