תוצאה
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
42 / 6
15%
כללי
115 / 51
45%