תוצאה
קטגוריה
19 / 3
16%
מגדר
42 / 5
12%
כללי
115 / 45
40%