תוצאה
קטגוריה
20 / 6
30%
מגדר
39 / 10
26%
כללי
39 / 10
26%
swim 11/39
bike 15/39
run 7/39