תוצאה
קטגוריה
19 / 4
22%
מגדר
39 / 9
24%
כללי
39 / 9
24%
swim 13/39
bike 3/39
run 21/39