תוצאה
קטגוריה
20 / 5
25%
מגדר
39 / 8
21%
כללי
39 / 8
21%
swim 4/39
bike 10/39
run 13/39