תוצאה
קטגוריה
20 / 4
20%
מגדר
39 / 7
18%
כללי
39 / 7
18%
swim 7/39
bike 5/39
run 12/39