תוצאה
קטגוריה
30 / 8
27%
מגדר
30 / 8
27%
כללי
30 / 8
27%
swim 5/30
bike 8/30
run 17/30