תוצאה
קטגוריה
19 / 3
16%
מגדר
39 / 6
16%
כללי
39 / 6
16%
swim 18/39
bike 1/39
run 11/39