תוצאה
קטגוריה
19 / 2
11%
מגדר
39 / 5
13%
כללי
39 / 5
13%
swim 14/39
bike 7/39
run 5/39