תוצאה
קטגוריה
20 / 3
15%
מגדר
39 / 4
11%
כללי
39 / 4
11%
swim 9/39
bike 4/39
run 4/39