תוצאה
קטגוריה
19 / 1
6%
מגדר
39 / 3
8%
כללי
39 / 3
8%
swim 15/39
bike 2/39
run 2/39