תוצאה
קטגוריה
20 / 2
10%
מגדר
39 / 2
6%
כללי
39 / 2
6%
swim 2/39
bike 12/39
run 1/39