תוצאה
קטגוריה
28 / 25
90%
מגדר
28 / 25
90%
כללי
28 / 25
90%
swim 26/28
bike 27/28
run 24/28