תוצאה
קטגוריה
28 / 24
86%
מגדר
28 / 24
86%
כללי
28 / 24
86%
swim 28/28
bike 20/28
run 21/28