תוצאה
קטגוריה
28 / 23
83%
מגדר
28 / 23
83%
כללי
28 / 23
83%
swim 22/28
bike 24/28
run 18/28