תוצאה
קטגוריה
28 / 22
79%
מגדר
28 / 22
79%
כללי
28 / 22
79%
swim 23/28
bike 19/28
run 20/28