תוצאה
קטגוריה
19 / 17
90%
מגדר
19 / 17
90%
כללי
19 / 17
90%
swim 15/19
bike 17/19
run 11/19