תוצאה
קטגוריה
28 / 21
75%
מגדר
28 / 21
75%
כללי
28 / 21
75%
swim 16/28
bike 21/28
run 22/28