תוצאה
קטגוריה
28 / 20
72%
מגדר
28 / 20
72%
כללי
28 / 20
72%
swim 15/28
bike 25/28
run 19/28