תוצאה
קטגוריה
28 / 19
68%
מגדר
28 / 19
68%
כללי
28 / 19
68%
swim 17/28
bike 22/28
run 14/28