תוצאה
קטגוריה
31 / 26
84%
מגדר
31 / 26
84%
כללי
31 / 26
84%
swim 22/31
bike 25/31
run 27/31