תוצאה
קטגוריה
28 / 18
65%
מגדר
28 / 18
65%
כללי
28 / 18
65%
swim 14/28
bike 18/28
run 12/28