תוצאה
קטגוריה
28 / 17
61%
מגדר
28 / 17
61%
כללי
28 / 17
61%
swim 21/28
bike 17/28
run 11/28