תוצאה
קטגוריה
20 / 8
40%
מגדר
38 / 10
27%
כללי
38 / 10
27%
swim 12/38
bike 9/38
run 10/38