תוצאה
קטגוריה
28 / 16
58%
מגדר
28 / 16
58%
כללי
28 / 16
58%
swim 4/28
bike 9/28
run 25/28