תוצאה
קטגוריה
31 / 25
81%
מגדר
31 / 25
81%
כללי
31 / 25
81%
swim 20/31
bike 26/31
run 25/31