תוצאה
קטגוריה
31 / 24
78%
מגדר
31 / 24
78%
כללי
31 / 24
78%
swim 23/31
bike 24/31
run 24/31