תוצאה
קטגוריה
28 / 15
54%
מגדר
28 / 15
54%
כללי
28 / 15
54%
swim 8/28
bike 10/28
run 23/28