תוצאה
קטגוריה
31 / 23
75%
מגדר
31 / 23
75%
כללי
31 / 23
75%
swim 24/31
bike 20/31
run 22/31