תוצאה
קטגוריה
28 / 14
50%
מגדר
28 / 14
50%
כללי
28 / 14
50%
swim 10/28
bike 15/28
run 17/28