תוצאה
קטגוריה
28 / 13
47%
מגדר
28 / 13
47%
כללי
28 / 13
47%
swim 18/28
bike 14/28
run 10/28